Repetitor 9A0LME

Štovano članstvo,

Izvješćujemo Vas da je Klub od HAKOM-a dobio Dozvolu za rad UHF repetitora RU-732, Melnice – 9A0LME (HAKOM Dozvola: ARC-00025/2018).

Podaci o repetitoru:  QRG: 439,150 / 431,550 (“pomak” -7,6) CTCSS (subtone) 173,8

N.B. Hvala donatoru (9A3BSE) i svima koji na bilo koji način sudjelovali u realizaciji ovog projekta!  CuAgn RU-732.

73   Aron

Ekspedicije

Ekspedicije, ekspedicije, ekspedicije….

najavu ekspedicija možete saznati na:

http://www.dxcoffee.com/eng/category/upcoming/

Ima i grafikon: http://www.hamradiotimeline.com/timeline/dxw_timeline_1_1.php

 

Nova DXCC Z6

Od 21.01.2018. Kosovo se priznaje kao nova DXCC. Mikrofone ( tastere ) u ruke i odradite novu DXCC. Trenutno je aktivna Z60A, ali će se i domaćini potruditi da ih odradite

Zvone 9a2vx