Izborna skupština 2023

Dana 18.12.2023. održana je Izborna skupština kluba na kojoj je izabrano novo rukovodstvo.

Siniša, 9A3BSE predsjednik, 9A2VX tajnik te 9A1AR, 9A6DZ i 9A6RT članovi Izvršnog odbora.

Zahvaljujemo na predanom dugogodišnjem radu dosadašnjem predsjedniku 9A3IM, Aronu te tajniku 9A3MDD, Dubravku na uspješnoj provedbi mnogih projekata u dosadašnjem radu kluba.